Algemene informatie

Bankrelaties/betalingen:
ING Bank
IBAN: NL59 INGB 0672 3614 42
BIC: INGBNL2A

Voor internationale betalingen / for international payments:
Beneficiary: Kuiper Verzekeringen BV
ING Bank, PO Box 6, NL-8440 AC Heerenveen
IBAN: NL59 INGB 0672 3614 42
BIC: INGBNL2A

Kuiper Verzekeringen BV werkt met o.a.: Aegon, Allianz, Amersfoortse, MS Amlin, ARAG, Avéro Achmea, Bovemij, DAS, Dutch P&I, ASR, Goudse, Hiscox, HDI Global SE, ING Bank, Klaverblad, Marsh, Menzis, Monuta, Nationale-Nederlanden, ONVZ, Post & Co, RSA, Turien & Co, Unigarant, Reaal/VIVAT en Zwitserleven.

Aan Kuiper Assuradeuren BV zijn volmachten verleend door: MS Amlin, ARAG, ASR (Europeesche), Avéro Achmea, DAS, DUPI, HDI Global SE, HDI Global Specialty SE, Hiscox, Maas Lloyd, Nationale Nederlanden, Anker Insurance en Rhion. 

Contactgegevens en bereikbaarheid

Wij zijn geopend van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. U kunt contact met ons opnemen via het algemene nummer. Dan wordt u zo spoedig mogelijk geholpen. Wij streven ernaar binnen 30 seconden uw telefoon te beantwoorden. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden, behalve uw gebruikelijke belkosten.

Buiten kantooruren en in geval van nood, zijn wij altijd bereikbaar via ons algemene nummer. U wordt dan direct doorverbonden met de medewerker in functie die u verder zal helpen.

Natuurlijk bent u ook van harte welkom op ons kantoor. Ons bezoek en postadres is:

Bovenstaande informatie is van toepassing op de website van Kuiper Verzekeringen en Mijn Kuiper.

Registraties

Kuiper Verzekeringen staat bij een aantal beroepsorganisaties geregistreerd, zodat uw rechten en de kwaliteit van ons advies gewaarborgd blijven. Onze registraties staan onderstaand vermeld.

Kamer van Koophandel

Kuiper Verzekeringen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland te Leeuwarden onder nummer 01038897.

Adfiz en NVGA

Wij zijn lid van Adfiz, de branchevereniging van onafhankelijke financieel adviseurs. Leden van Adfiz kiezen ervoor zich kwalitatief te onderscheiden en u meer zekerheid te bieden. Ook zijn wij met Kuiper Assuradeuren lid van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven, NVGA.

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De AFM voert de Wet financieel toezicht (Wft) uit en houdt toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd en heeft een wettelijke vergunning om te adviseren en te bemiddelen in financiele diensten. Wij staan geregistreerd onder het nummer 12007610.

Registermakelaar in Assurantiën RMiA

Kuiper Verzekeringen BV staat ingeschreven als Registermakelaar in Assurantiën RMiA.

Beloningsbeleid

Het beleid van Kuiper Verzekeringen is gericht op een langdurige relatie met onze klanten waarbij de belangen van onze klanten altijd voorop staan. Om dit te realiseren is het van belang dat wij beschikken over goed gekwalificeerde en betrokken medewerkers.
Ons beloningsbeleid is zodanig ingericht dat het bijdraagt aan het bevorderen, aantrekken en behouden van de juiste medewerkers. Dit heeft tot doel het gewenste gedrag en de ontwikkeling bij medewerkers te stimuleren en waardevolle en gekwalificeerde medewerkers aan ons te binden. Wij zorgen ervoor dat onze medewerkers niet door beloning worden geprikkeld tot het onzorgvuldig behandelen van klanten en het niet nakomen van onze zorgplicht. Daarom hebben alle medewerkers binnen onze organisatie uitsluitend een vast, marktconform salaris. Zij worden aangesproken en beoordeeld op integer, solide en klantgericht gedrag.

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID)

Wij doen onze uiterste best maar het kan zijn dat u toch niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij nemen dit serieus en willen dit graag in goed overleg oplossen. Komen wij er samen niet uit, dan heeft u de mogelijkheid uw klacht binnen drie maanden voor te leggen aan het KIFID. Ons aansluitnummer is 300.004534. Meer informatie kunt u ook vinden in onze Dienstenwijzer, in ons Klachtenbeleid en op de website van KIFID.

Fraudebeleid

Vertrouwen is de basis voor een goede relatie tussen Kuiper Verzekeringen, haar volmachtgevers en haar klanten. Een hele kleine groep klanten maakt misbruik van de vertrouwensrelatie. Zij plegen fraude. Het plegen van fraude door haar klanten kosten verzekeraars jaarlijks miljoenen euro’s. Hoe meer fraude er gepleegd wordt, hoe hoger de premie. Dat willen wij natuurlijk voorkomen. Bijvoorbeeld door bij verzekeringsaanvragen te controleren met wie we zaken gaan doen en bij schadeclaims te kijken of deze terecht zijn. Wij hebben een Fraudebeleid opgesteld om u hierover helderheid te geven. En om fraude actief te bestrijden.