“Wij zijn maatschappelijk betrokken omdat wij middenin de samenleving staan.”

MVO

Elkaar willen helpen, zodat een ieder kan zijn wie hij of zij wil zijn. Daarmee raken wij de kern van Kuiper Verzekeringen. Wij vinden dat wij als organisatie middenin de samenleving staan. Dat betekent voor ons dat wij verder kijken dan de dag van vandaag. Dat wij snappen dat wij elkaar nodig hebben. Dat wij oog hebben voor het welzijn van anderen. Dat wij vinden dat iedereen mee moet kunnen doen. Dat wij ons niet altijd afvragen: Wat krijgen wij ervoor terug?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (afgekort MVO) vertaalt zich bij Kuiper Verzekeringen echter niet in grootspraak of uitgebreide visies en plannen. Het is bij ons gewoon concreet te zien in wat wij dagelijks doen en mede mogelijk maken.

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen vertaalt zich bij Kuiper Verzekeringen niet in grootste meerjarenplannen. Het is te zien in wat wij dagelijks doen en mede mogelijk maken.