Veelgestelde vragen

Veel relaties van Kuiper Verzekeringen hebben in de afgelopen weken informatie ontvangen over de omzetting van een lopende verzekering. Kuiper Verzekeringen zorgt er graag voor dat uw verzekering up-to-date blijft en heeft uw verzekering daarom overgezet naar het nieuwste verzekeringsproduct. In de brief en de bijlage die u heeft ontvangen, geven wij informatie hierover en een toelichting op deze aanpassing.

Vragen

De autoverzekering van Nationale Nederlanden kent een andere Bonus-Malusladder dan de autoverzekering van Kuiper Verzekeringen. Dit heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen een andere Bonus-Maluskorting van toepassing is. De Bonus-Maluskorting is altijd gebaseerd op het aantal schadevrije jaren dat u heeft opgebouwd. Deze schadevrije jaren hebben wij ongewijzigd gelaten (mits u afgelopen jaar een schade heeft gereden die ten laste komt van de Bonus-Maluskorting). Ook hebben wij de premie van uw autoverzekering ongewijzigd gelaten (met uitzondering van de premie-index). Wanneer u vragen heeft over het Bonus-Malus kortingspercentage, dan lichten wij dit graag aan u toe. Voor vragen kunt u contact opnemen via 0513 – 61 44 44.

De huidige pakketkorting behoudt u en is meegenomen in de omzetting van uw verzekering. Dit vindt u terug op uw nieuwe polisblad.

Om al uw autoverzekeringen up-to-date te laten blijven, zetten wij alle autoverzekeringen van Kuiper Verzekeringen om naar het nieuwste verzekeringsproduct van Nationale Nederlanden. Wij zetten de verzekeringen om per contractvervaldatum. Wanneer u meerdere auto’s verzekerd heeft bij Kuiper Verzekeringen, wordt u gedurende het jaar afzonderlijk hierover geïnformeerd.

Ook voor uw woonverzekeringen van Kuiper Verzekeringen geldt dat wij deze omzetten naar het nieuwste product. Hierover informeren wij u separaat.

De wijze van premiebetaling blijft ongewijzigd.

Als u de wijze van premie incasso wilt wijzigen, neemt u dan contact met ons op. Wij kijken graag met u mee en kunnen de wijze van premiebetaling aanpassen.

In de eerste plaats vindt u meer inhoudelijke informatie op de verzekeringskaart die hoort bij uw nieuwe autoverzekering. Op de verzekeringskaart staan de belangrijkste kenmerken van de autoverzekering. U vindt de verzekeringskaarten op onze website. Het gaat om de verzekeringskaarten van Nationale Nederlanden motorrijtuigen. Op uw polis staat welke dekking(en) er van toepassing zijn. U kunt dan per dekking de verzekeringskaart op onze website vinden.

In de polisvoorwaarden leest u de complete informatie die op uw autoverzekering van toepassing is. Ook de polisvoorwaarden vindt u op onze website. Het gaat om de polisvoorwaarden van Nationale Nederlanden motorrijtuigen. Op uw polis staat welke polisvoorwaarden op uw autoverzekering van toepassing zijn.

Uw nieuwe woonhuis- of inboedelverzekering kent geen verzekerd bedrag meer. Dit heeft als voordeel dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de juiste hoogte van het verzekerde bedrag. Bij een eventuele schade worden de kosten voor herstel vergoed. In de polisvoorwaarden leest u wat er exact wordt vergoed en hoe dat wordt vergoed.

In de polisvoorwaarden staat omschreven dat uw woonhuis is verzekerd inclusief alle duurzame verbeteringen die vastzitten aan de woning of onderdeel zijn van de tuin. Hieronder vallen ook zonnepanelen.

De eigen risico’s op uw woonhuis- en inboedelverzekering zijn gewijzigd. U heeft echter een best- of clausule op uw polis. Deze clausule regelt dat u gedurende drie jaar een beroep kunt doen op de oude polisvoorwaarden als die voorwaarden gunstiger zijn. Wij kunnen er dus gezamenlijk voor kiezen om bij een eventuele schade de oude polisvoorwaarden van toepassing te laten verklaren. Dit kan voor u gunstiger uitpakken voor de hoogte van het eigen risico. De wijziging in het eigen risico is als volgt (zie bijlage).

De polisvoorwaarden van de inboedelverzekering geven ook dekking voor het eigenaarsbelang en het huurdersbelang. In de polisvoorwaarden staat omschreven wat er precies wordt bedoeld met eigenaarsbelang en huurdersbelang en wat er wanneer wordt uitgekeerd.

De garagebox die uw eigendom is, is meeverzekerd volgens de polisvoorwaarden van de woonhuis- en de inboedelverzekering. De garagebox is alleen verzekerd als deze niet zakelijk wordt gebruikt of zakelijk wordt verhuurd.  

Aan de wijze van incasseren veranderen wij niets. Wij sturen u nu wel een factuur, zodat u vooraf wordt geïnformeerd over de incasso. Tevens kan er belangrijke informatie op de factuur staan.