Veelgestelde vragen

Veel relaties van Kuiper Verzekeringen hebben in de afgelopen weken informatie ontvangen over de omzetting van een lopende verzekering. Kuiper Verzekeringen zorgt er graag voor dat uw verzekering up-to-date blijft en heeft uw verzekering daarom overgezet naar het nieuwste verzekeringsproduct. In de brief en de bijlage die u heeft ontvangen, geven wij informatie hierover en een toelichting op deze aanpassing.

Vragen

De autoverzekering van Nationale Nederlanden kent een andere Bonus-Malusladder dan de autoverzekering van Kuiper Verzekeringen. Dit heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen een andere Bonus-Maluskorting van toepassing is. De Bonus-Maluskorting is altijd gebaseerd op het aantal schadevrije jaren dat u heeft opgebouwd. Deze schadevrije jaren hebben wij ongewijzigd gelaten (mits u afgelopen jaar een schade heeft gereden die ten laste komt van de Bonus-Maluskorting). Ook hebben wij de premie van uw autoverzekering ongewijzigd gelaten (met uitzondering van de premie-index). Wanneer u vragen heeft over het Bonus-Malus kortingspercentage, dan lichten wij dit graag aan u toe. Voor vragen kunt u contact opnemen via 0513 – 61 44 44.

De huidige pakketkorting behoudt u en is meegenomen in de omzetting van uw verzekering. Dit vindt u terug op uw nieuwe polisblad.

Om al uw autoverzekeringen up-to-date te laten blijven, zetten wij alle autoverzekeringen van Kuiper Verzekeringen om naar het nieuwste verzekeringsproduct van Nationale Nederlanden. Wij zetten de verzekeringen om per contractvervaldatum. Wanneer u meerdere auto’s verzekerd heeft bij Kuiper Verzekeringen, wordt u gedurende het jaar afzonderlijk hierover geïnformeerd.

Ook voor uw woonverzekeringen van Kuiper Verzekeringen geldt dat wij deze omzetten naar het nieuwste product. Hierover informeren wij u separaat.

De wijze van premiebetaling blijft ongewijzigd. De wijze van incasseren verandert niet. Wij hebben wel een wijziging aangebracht in de verzending van facturen. Het kan zijn dat u nooit een factuur van ons ontving. Dit hebben wij gewijzigd. Wij sturen u nu tenminste eenmaal per jaar een factuur, zodat wij u via deze factuur eventueel kunnen informeren over belangrijke wijzigingen.

Ja, dat kan. Neemt u hiervoor contact op met onze adviseurs. Wij kijken graag met u mee en kunnen de incassowijze aanpassen zoals door u gewenst.

Als u de wijze van premie incasso wilt wijzigen, neemt u dan contact met ons op. Wij kijken graag met u mee en kunnen de wijze van premiebetaling aanpassen.

In de eerste plaats vindt u meer inhoudelijke informatie op de verzekeringskaart die hoort bij uw nieuwe autoverzekering. Op de verzekeringskaart staan de belangrijkste kenmerken van de autoverzekering. U vindt de verzekeringskaarten op onze website. Het gaat om de verzekeringskaarten van Nationale Nederlanden motorrijtuigen. Op uw polis staat welke dekking(en) er van toepassing zijn. U kunt dan per dekking de verzekeringskaart op onze website vinden.

In de polisvoorwaarden leest u de complete informatie die op uw autoverzekering van toepassing is. Ook de polisvoorwaarden vindt u op onze website. Het gaat om de polisvoorwaarden van Nationale Nederlanden motorrijtuigen. Op uw polis staat welke polisvoorwaarden op uw autoverzekering van toepassing zijn.

Uw nieuwe woonhuis- of inboedelverzekering kent geen verzekerd bedrag meer. Dit heeft als voordeel dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de juiste hoogte van het verzekerde bedrag. Bij een eventuele schade worden de kosten voor herstel vergoed. In de polisvoorwaarden leest u wat er exact wordt vergoed en hoe dat wordt vergoed.

In de polisvoorwaarden staat omschreven dat uw woonhuis is verzekerd inclusief alle duurzame verbeteringen die vastzitten aan de woning of onderdeel zijn van de tuin. Hieronder vallen ook zonnepanelen.

De eigen risico’s op uw woonhuis- en inboedelverzekering zijn gewijzigd. U heeft echter een best- of clausule op uw polis. Deze clausule regelt dat u gedurende drie jaar een beroep kunt doen op de oude polisvoorwaarden als die voorwaarden gunstiger zijn. Wij kunnen er dus gezamenlijk voor kiezen om bij een eventuele schade de oude polisvoorwaarden van toepassing te laten verklaren. Dit kan voor u gunstiger uitpakken voor de hoogte van het eigen risico. De wijziging in het eigen risico is als volgt (zie bijlage).

De polisvoorwaarden van de inboedelverzekering geven ook dekking voor het eigenaarsbelang en het huurdersbelang. In de polisvoorwaarden staat omschreven wat er precies wordt bedoeld met eigenaarsbelang en huurdersbelang en wat er wanneer wordt uitgekeerd.

De garagebox die uw eigendom is, is meeverzekerd volgens de polisvoorwaarden van de woonhuis- en de inboedelverzekering. De garagebox is alleen verzekerd als deze niet zakelijk wordt gebruikt of zakelijk wordt verhuurd.  

Aan de wijze van incasseren veranderen wij niets. Wij hebben besloten u vanaf nu een nota te sturen, zodat u vooraf wordt geïnformeerd over de incasso. Ook kunnen wij de nota gebruiken om belangrijke informatie met u te delen.

Wilt u de wijze van incasseren veranderen? Dit kunt u eenvoudig zelf regelen via MijnKuiper. Heeft u hierbij hulp nodig of bent u de inloggegevens kwijt? Neemt u dan gerust contact met ons op. 

Uw nieuwe verzekering kent geen verzekerd bedrag. Een taxatierapport om de waarde aan te tonen, is dan ook niet meer nodig. Als de schade aan uw woning hersteld kan worden, ontvangt u de kosten voor het herstellen van de woning. Kan de woning opnieuw gebouwd worden, dan ontvangt u de kosten voor het opnieuw bouwen van de woning. U leest u hier meer over in de polisvoorwaarden.

Uw nieuwe inboedelverzekering kent geen verzekerd bedrag voor uw reguliere inboedel. Als u schade heeft aan uw spullen en deze spullen kunnen hersteld worden, dan ontvangt u de kosten die nodig zijn voor het herstel. Kunnen de spullen niet hersteld worden, dan krijgt u bedrag om de spullen opnieuw te kunnen kopen. Hoe dit precies werkt, vindt u terug in de polisvoorwaarden.

Voor bijzondere spullen gelden andere regels. Hiervoor geldt veelal wel een maximum verzekerd bedrag. Wij adviseren bijzondere spullen wel te laten taxeren. Het taxatierapport bewaren wij. Bij een eventuele schade zullen wij hier dan op terugvallen. Voor meer informatie over de verzekeringsdekking van uw bijzondere spullen verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden.

De losse ongevallen inzittendenverzekering laten wij in de meeste gevallen gewoon doorlopen. Daar verandert niks aan. Bij een eventuele schade weten wij bij welke autoverzekering deze ongevallen inzittendenverzekering hoort. In een later stadium zullen wij uw ongevallen inzittendenverzekering updaten. Hierover ontvangt u dan bericht van ons.