Circulaire economie en energietransitie modebegrippen?

Soms krijg je het gevoel dat je bepaalde onderwerpen dermate vaak voorbij ziet komen, dat het bijna ‘modebegrippen’ lijken te worden. Zo ook met circulair ondernemen en energietransitie. Toch valt het daadwerkelijk belang van beide onderwerpen niet te ontkennen.

Bijdrage verzekeraars aan een duurzame transformatie

Om te zorgen dat er in 2050 voldoende voedsel en noodzakelijke goederen beschikbaar zijn, moet onze economie circulair worden. In een circulaire economie worden producten efficiënter ontworpen en materialen, zoveel mogelijk, hergebruikt. Niet alleen levert het een besparing van grondstoffen op, het draagt ook bij aan minder CO2-uitstoot en het stimuleert innovatie, nieuwe bedrijvigheid en werkgelegenheid.

Nederland Circulair in 2050

In september 2016 is het Rijksbrede programma 'Nederland Circulair in 2050' gestart. Dit programma vraagt om actie op alle niveaus van onze samenleving. Ook verzekeraars streven naar een duurzame, circulaire economie. Om hier invulling aan te geven hebben duurzaamheids- en beleggingsspecialisten van verzekeraars een visie ontwikkeld, die verzekeraars moet inspireren om nu al een bijdrage te leveren aan de wereld van morgen. De visie beschrijft aan de hand van een vijftal thema’s, de weg hoe verzekeraars kunnen bijdragen aan de transformatie vanuit de huidige, niet houdbare, lineaire economie naar een duurzame, circulaire economie.

Strategie en financiële impact

Het eerste thema is de transitie van bezit naar het gebruik. Als mensen goederen niet willen bezitten, maar alleen willen gebruiken als ze het nodig hebben, dan heeft dat ook gevolgen voor verzekeringsproducten. Als tweede komt de financiële impact aan bod: hoe kan kapitaal van verzekeraars worden ingezet, om duurzame transformaties mogelijk te maken om zo positieve impact te creëren. Het derde thema ziet toe op het belang van vitale mensen die op de juiste manier worden gewaardeerd in de maatschappij. Met als vervolgvraag: hoe kunnen verzekeraars mensen en organisaties stimuleren andere keuzes te maken om zo de kosten van het zorgsysteem te verlagen?

Een vierde transformatie is dat iedereen een bijdrage levert aan het collectief gebruik van data en daardoor schades helpt te voorkomen. En tenslotte, de wet- en regelgeving. In hoeverre is de verzekeringswereld in staat een zodanige omslag in het denken te maken zodat wet- en regelgeving als een kans wordt gezien om meer impact te maken?

Energietransitie: duurzame energievoorziening

Om in 2050 een geheel duurzame energievoorziening te realiseren werken bedrijven en overheden al jaren aan de energietransitie. Technische ontwikkelingen zorgen echter ook voor nieuwe risico’s. Oplossingen vanuit de verzekeringsmarkt zijn hard nodig. Denk hierbij aan de ontwikkelingen en uitdagingen omtrent elektrisch rijden en zonnepanelen. Investeren in nieuwe innovatie en installaties zal nodig zijn om concurrerend te zijn en te blijven in de toekomst. De energietransitie schept veel mogelijkheden, maar geeft verzekeraars ook nieuwe uitdagingen. Wij adviseren om over deze onderwerpen altijd te laten bijstaan door uw adviseur.

Column: Wout Jonker, Broking en Riskmanager bij Kuiper Verzekeringen (Ondernemend Friesland, 2022-05)