De gevolgen van de Wet Kwaliteitsborging (WKB)

We zaten onlangs in Heerenveen aan tafel bij een bouw- en aannemingsbedrijf om de verzekeringsportefeuille door te nemen en te actualiseren. We vroegen onze gesprekspartner naar de marktontwikkelingen en het gesprek kwam al snel op de invoering van de Wet Kwaliteitsborging (WKB) per 1 januari komend jaar.

Met de intrede van de WKB zijn bouwers verplicht om een onafhankelijke kwaliteitsborger in te schakelen (op eigen kosten) én wordt de aansprakelijkheid vergroot ten opzichte van particuliere en professionele aannemers. De gemeente doet een stapje terug en daardoor vindt er vooral een intensieve samenwerking plaats tussen de bouwer en kwaliteitsborger. Die laatste moet namelijk vóór ingebruikname van het bouwwerk een goedkeurende verklaring afgeven en zal dat alleen doen wanneer het bouwwerk 100% voldoet aan het Bouwbesluit én het borgingsplan dat vooraf is samengesteld. De toetsing van kwaliteit verschuift daardoor van ontwerp naar gereed product.

Kwaliteitsborging

De uitdaging zit voor onze gesprekspartner in de actieve vastlegging en zichtbaarheid voor de klant en derde partijen. Naast kwaliteitsborging van eigen werkzaamheden zullen ook die van de onderaannemers getoetst en vastgelegd moeten worden. Een proces wat administratief gezien inspanning vraagt van de aannemer. Er zijn in de markt al verschillende tools voorhanden om deze administratie te stroomlijnen. Ook het hierboven aangehaalde bouw- en aannemingsbedrijf is bezig met de implementatie hiervan. De invoering van de WKB heeft impact op de bouwsector, maar deze onderneming omarmt de wijziging, wetende dat het direct van invloed is op de eigen projecten.

Ontwikkelingen in de sector

In de markt zien wij dat de druk voor deze aanpassing veelal bij de grotere aannemersbedrijven komt te liggen. De aannemersbedrijven tot vijf man personeel zie je vooral bewegen naar de activiteiten waarbij er vergunningsvrij gebouwd mag worden, er specialismen en samenwerkingsverbanden ontstaan. De invoering van de WKB heeft impact op de bouwsector, maar ook op de risico’s binnen de verzekeringsportefeuille.

Rol als adviseur

De WKB leidt tot twee mogelijke directe gevolgen:

  • Aansprakelijkheidsrisico van het aannemersbedrijf: De verantwoordelijkheid en het adviesgebied tijdens de voorbereidingsfase van het bouwproject verschuiven meer richting de aannemer. Deze zal zelf - of via een derde partij - advies geven over de te nemen stappen. Het is zaak om de aansprakelijkheidsverzekering hierop aan te passen en te beoordelen in hoeverre de aannemer aansprakelijk gesteld kan worden voor foutieve adviezen. Naast de dekking binnen de aansprakelijkheidsverzekering moet men ook kijken in hoeverre de aansprakelijkheden beperkt kunnen worden in de algemene voorwaarden. De adviseur inventariseert deze gegevens en zet binnen het vakgebied de vraagstellingen uit
  • Cyberrisico: door het vastleggen van projectspecifieke gegevens en de verwerking hiervan tussen verschillende partijen, is er een verhoogde kans op cyberaanvallen van buiten het systeem van de aannemer. Het is dus niet alleen zaak dat er een goede borging is van dit systeem, maar ook een goede weerbaarheid tegen aansprakelijkheid en bedrijfsschade als gevolg van een cyberaanval. In hoeverre zijn gegevens die verwerkt worden privacygevoelig en in welke mate leidt een cyberaanval tot een (tijdelijke) stagnatie van werkzaamheden? Welke gevolgen heeft dit voor de aannemer en zijn onderaannemers en in hoeverre is de aannemer hoofdverantwoordelijk?

Ga in gesprek met uw adviseur

Het bovenstaande verhaal is een van de voorbeelden waarbij een adviesgesprek waardevol kan zijn voor een ondernemer. Niet alleen de bedrijfsrisico’s, maar ook wijzigingen in wet- en regelgeving zorgen ervoor dat de situatie op verzekeringstechnisch gebied aangepast moeten worden.

Column: Auke de Jong, Adviseur Bedrijven bij Kuiper Verzekeringen (Ondernemend Friesland, 2023-07)