Persoonlijk contact, voordat het te laat is

Als het om financiële dienstverlening gaat, kan de digitale wereld het persoonlijke contact niet vervangen. Zaken komen veelal aan het licht als je aan tafel zit, elkaar in de ogen kijkt en daarbij het bedrijf en de ondernemer leert kennen. Een goed inhoudelijk gesprek over bedrijfsvoering en mogelijke risico’s en een rondleiding door het bedrijf, dragen daar zeker aan bij.

Hulp en advies 

Meedenken en hulp bieden is dan ook op zijn plaats. De gemiddelde ondernemer kan wel wat hulp gebruiken bij het afwegen van risico’s en het nemen van beslissingen daarover. Een bedrijf verzekert zich vaak voor risicogebeurtenissen, maar dat betekent niet altijd dat alles in ‘control’ is.

Verzekeren van risico's

Sommige risico’s zijn als bedrijf niet zelf te dragen en dienen verzekerd te worden. Ook kan het zijn dat wettelijk bepaald is om het risico te verzekeren. Het is goed daar het gesprek over te voeren met elkaar en advies te vragen aan een professional. Door niet de verzekering maar een risico centraal te stellen en vanuit risicomanagement te adviseren, wordt er toegevoegde waarde geleverd en de impact van het risico verkleind. Met een goed risicobeleid kunnen ondernemingen beter anticiperen op mogelijke risico’s en zo de continuïteit van de onderneming waarborgen.

Onderhoud en risicomanagement

Om zakelijke relaties op het gebied van risico’s te begeleiden, zijn onderhoudsgesprekken essentieel. De toegevoegde waarde hiervan is direct meetbaar. Arnout de Jong van Crematorium Haskerpoort vertelt: “Door de risico’s in kaart te brengen en met regelmaat te toetsen, kunnen wij onze bedrijfscontinuïteit waarborgen. Sommige risico’s vallen te accepteren maar er zijn ook risico’s met impactvolle gevolgen die verzekerd dienen te worden. De begeleiding door een adviseur is erg fijn, de adviseur kijkt altijd met andere ogen naar de bedrijfsvoering dan de ondernemer zelf”.

Hulpmiddel

Vanuit wet- en regelgeving verplicht de overheid organisaties om bepaalde risico’s te beperken. Denk hierbij aan het bouwbesluit en de ARBO-wetgeving. Een handig hulpmiddel voor een ondernemer is de app ‘nieuwe wetten’, die door het Ministerie van Economische zaken is ontwikkeld. Hierdoor kunnen ondernemingen op de hoogte blijven van wetswijzigingen en nieuwe regels. Tijdig op de hoogte zijn van dergelijke veranderingen geeft een voorsprong maar beperkt zeker ook risico’s. Daarbij valt de app zo in te stellen dat deze meldingen ‘op maat’ geeft. Wanneer dit effect heeft op de bedrijfsvoering, is het van belang een afspraak met de adviseur te maken om preventieve maatregelen te treffen.

Zoek het persoonlijk contact op 

Het is belangrijk om met regelmaat in gesprek te gaan met de adviseur. Een ondernemer weet misschien niet altijd of een bepaalde verandering gemeld moet worden en de adviseur is niet dagelijks betrokken bij de bedrijfsvoering. Hierdoor kunnen er hiaten ontstaan, omdat de adviseur niet weet dat er zonnepanelen worden geplaatst of bijvoorbeeld een heftruck is aangekocht. Bij twijfel altijd even contact zoeken! Kost niet veel tijd en is wel belangrijk: persoonlijk contact voordat het te laat is.

Column: Arnoud Mooi, Adviseur Bedrijven bij Kuiper Verzekeringen (Ondernemend Friesland, 2023-03)