Transport en logistiek; letterlijk én figuurlijk een sector in beweging!

Mede door de geografische ligging, beschikbare locaties en actieve bedrijven zien wij de regio Heerenveen zich ontpoppen tot dé logistieke hub van Noord-Nederland. Een mooie ontwikkeling. Voor een handelsland als Nederland is een goed (inter)nationaal goederenvervoer immers onmisbaar voor welvaart en economische groei.

Schoner en stiller transporteren van goederen in binnen- en buitenland

Ook de logistieke sector zelf ontwikkelt zich verder door. Eerder dit jaar publiceerde de ‘Logistieke Alliantie’ de ‘Visie Handel en Logistiek in 2040’. Kort samengevat staat hierin de intentie om de komende jaren keihard aan de slag te gaan met het schoner en stiller transporteren van goederen in binnen- en buitenland, het veiliger maken van het vervoer en de opslag van producten en het uitdagend houden van het werken in logistieke functies.

Mogelijke risico’s, preventiekansen en verzekeringen

Naast deze ‘grote’ en ‘lange termijn’ ontwikkelingen, zien wij in de regio al jaren concrete veranderingen in de sector. Simpel gezegd draaide het vroeger vooral om het transport van goederen van A naar B. Met een paar wagens en chauffeurs en een goede planner kwam je al een heel eind. Tegenwoordig bieden bedrijven echter steeds vaker naast transport ook opslag en voorraadbeheer. Deze ‘warehousing’ gaat veelal gepaard met andere en grotere verantwoordelijkheden en dus ook risico’s. Natuurlijk adviseren wij onze klanten in de branche transport en logistiek nog steeds over mogelijke risico’s, preventiekansen en transportaansprakelijkheidsverzekering als het gaat om hun medewerkers, vervoersmiddelen en panden. Door de ontwikkeling naar warehousing zijn er echter vele gespreksonderwerpen bijgekomen. Onderwerpen die vaak niet alleen door leveringsvoorwaarden zijn af te dekken.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Nieuwe verantwoordelijkheden en dus mogelijke aansprakelijkheid doordat 24/7 voorraden van anderen worden beheer
  • Verhoogde risico’s voor de brandveiligheid doordat grotere hoeveelheden goederen worden opgeslagen in grotere bedrijfspanden
  • Volledig geautomatiseerde processen en klimaatbeheer en dus mogelijk ingrijpende gevolgen van eventuele stroomstoringen of cybercrime op de bedrijfsvoering

Goederen importeren

Overigens merken we dat we ook steeds vaker over transport en logistiek spreken met bedrijven uit andere sectoren. Met enige regelmaat ontdekken we dat bedrijven die bijvoorbeeld goederen importeren uit Zuidoost-Azië onvoldoende bekend zijn op welke condities deze goederen worden geleverd. Of dat deze volstrekt ontoereikend zijn gezien de waarde van de goederen en de weg die deze moeten afleggen om uiteindelijk hier te arriveren. Soms lijkt het zelfs een kwestie van ‘fingers crossed’ en maar hopen dat het goed aankomt... Laten we dat als handelsland bij uitstek maar niet als voorbeeld nemen...

Column: Auke de Jong, Adviseur Bedrijven bij Kuiper Verzekeringen (Ondernemend Friesland)