Een vitaal bedrijf begint bij de werknemer

Wanneer je organisatie in balans is, spreek je over een gezond bedrijf. Hier werken vitale en gemotiveerde medewerkers en werknemers met mentale of fysieke klachten worden goed begeleid. Het klinkt eenvoudig en toch blijkt dat stressgerelateerde klachten niet altijd tijdig worden opgemerkt en dat veel bedrijven langdurig verzuim kennen.

Herken en geef aandacht

Werknemers willen herkend en erkend worden en houden van oprechte aandacht. Aandacht is niet alleen een goedemorgen of fijne avond, maar een gesprek waarin je oprechte interesse toont in de medewerker als mens. En helemaal nu in deze coronatijd, waarbij je elkaar al veel minder ziet. Mentale klachten liggen niet altijd aan de oppervlakte, mensen weten dit te maskeren of ervaren zelf nog geen klachten. Door het gesprek aan te gaan, interesse te tonen en aandacht te geven aan de werkdruk en de privésituatie, voelt een medewerker zich gehoord. Dit zal indirect bijdragen aan de betrokkenheid en aan de afname van stress en ziekteverzuim. Laten we wel wezen, dat wil iedere organisatie, want loon doorbetalen tijdens ziekte kost veel geld.

Verzuim in control

Voor een proactief verzuimbeleid valt een goed beleid op het gebied van gezondheidsmanagement te adviseren. Arbo Werkt, waar Kuiper Verzekeringen intensief mee samenwerkt, helpt hier bij. Naast haar arbodienstverlening en verzuimbegeleiding, biedt Arbo Werkt sinds kort het 5-pijlers concept aan, genoemd ‘verzuim in control’. Hiermee komen ze niet alleen in actie wanneer het verzuim al heeft plaatsgevonden, maar zetten samen met het bedrijf beleid neer om verzuim te minimaliseren en daar waar het wel ontstaat ‘in control’ te zijn. Ze geven advies en kijken naar de gehele organisatie, wat gaat goed, waar liggen de pijnpunten en welke tools kunnen ingezet worden voor de medewerker ter preventie van verzuim. De basis hiervoor is een goed HR-beleid en het op het bedrijf afgestemde Risico-Inventarisatie en Evaluatierapport (RI&E).

Betaalbare ziekteverzuimverzekeringen

Kuiper Verzekeringen maakt inmiddels gebruik van het 5-pijlers concept richting haar relaties. Het doel is namelijk om verzuim binnen een bedrijf zo laag mogelijk te houden. De laatste jaren, voor de coronatijd, is het landelijk verzuimpercentage gestegen. Hoe dit zich na corona gaat ontwikkelen is nog onzeker, maar de verwachtingen zijn niet positief. Kuiper Verzekeringen gaat samen met Arbo Werkt volop inzetten op preventie van verzuim om ziekteverzuimverzekeringen in de toekomst betaalbaar te houden. Want een proactief verzuimbeleid zorgt voor vitale, gemotiveerde medewerkers en levert onderaan de streep altijd geld op!

Wilt u meer weten over het 5-pijlers concept? Wij adviseren u graag.

Column: Henk Riemersma, Specialist Inkomen & Verzuim bij Kuiper Verzekeringen (Ondernemend Friesland, 2021-04)