Betalingsachterstand op uw schadeverzekering

Het kan gebeuren dat u niet genoeg saldo meer op uw rekening heeft staan. Dan lukt het ons niet om uw premie te incasseren. Daarnaast kunt u ook een keer vergeten om de premie over te maken. In beide gevallen heeft u een betalingsachterstand. Indien wij uw premie na 30 dagen niet ontvangen hebben, is er sprake van een betalingsachterstand. U ontvangt dan van ons een betalingsherinnering. Een tweede en derde betalingsherinnering ontvangt u van ons na 45 dagen en daarna 60 dagen. Onderstaand leest u hoe wij met een zogenaamde betalingsachterstand omgaan.

Wat kunt u doen bij een betalingsachterstand?

Bent u vergeten te betalen en mocht u uw premie direct willen betalen, dan kunt u dat doen via rekeningnummer NL59 INGB 0672 3614 42 t.n.v. Kuiper Verzekeringen B.V. Vermeld daarbij uw relatienummer.

Kunt u uw premie niet meteen betalen? Dan vragen wij om contact met ons te nemen. Wij helpen u graag door samen te kijken naar de mogelijkheden. Dit kan op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur op 0513-61 44 44. Wellicht kunnen wij een betalingsregeling met u treffen.

Op het moment dat u al een brief van Slagman Gerechtsdeurwaarders uit Buitenpost heeft ontvangen, dan loopt het contact over uw betalingsachterstand via het incassobureau. U kunt hen telefonisch bereiken op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur via 0511-82 02 39.

Wat zijn de gevolgen van een betalingsachterstand?

Als u de premie niet betaalt en niet reageert op onze betalingsherinneringen, kan het vervelende gevolgen hebben. In de aanmaning staat welke datum voor u van toepassing is. De dekking vervalt dan met terugwerkende kracht. U kunt dus geen claims indienen vanaf het moment dat de premie bij ons binnen had moeten zijn.

U bent weer verzekerd vanaf de dag nadat wij uw achterstallige premie hebben ontvangen. Dit geldt ook voor uw motorrijtuigenverzekering.

Vanwege de mogelijke gevolgen is het advies om bij betalingsproblemen meteen contact met ons op te nemen. Onze adviseurs kunnen u precies vertellen wat de gevolgen zijn en helpen u graag deze te voorkomen.

Dit zou er gebeuren:

  • Indien u een schade heeft, wordt dit niet meer vergoed.
  • Uw verzekering kan worden stopgezet.
  • Wij zijn verplicht u aan te melden als een wanbetaler bij Stichting CIS (Stichting Centraal Informatie Systeem). Meer informatie kunt u vinden op www.stichtingcis.nl.
  • Een verzekering afsluiten in de toekomst kan problemen opleveren.
  • Er kunnen gevolgen zijn voor de vrijstelling van uitkeringen van levensverzekeringen. Deze kunnen (mogelijk) gevolgen hebben voor uw inkomstenbelasting.
  • Indien het om een levensverzekering gaat krijgt u geen of een lagere uitkering bij overlijden.
  • Als u niet reageert op onze betalingsherinneringen dan neemt een incassobureau de incasso van ons over. Het incassobureau brengt extra kosten in rekening. Deze kosten zijn voor u en komen boven op de schuld.

Als uw motorrijtuig onverzekerd is, bent u volgens de wet strafbaar. De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) controleert regelmatig of alle geregistreerde motorrijtuigen zijn verzekerd. Is uw motorrijtuig niet verzekerd? Dan loopt u de kans op een boete van het RDW. U bent namelijk wettelijk verplicht om uw motorrijtuig te verzekeren.

Wilt u voortaan via automatische incasso betalen?

Met een automatische incasso verkleint u het risico dat u een premiebetaling mist. Geef dit telefonisch of via de e-mail aan ons door. Neem contact op 0513-61 44 44 op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar info@kuiperverzekeringen.nl. Vermeld in uw mail uw volledige naam, adresgegevens, rekeningnummer en het polisnummer van uw verzekering.

Uitleg en extra informatie

Betalingstraject
Alles wat wij doen om de premie te ontvangen.

Premie
Het bedrag dat u aan ons betaalt voor uw verzekering.

Dekking
Datgene waarvoor u verzekerd bent.

Dekking vervallen
In de dekking vervallen? Dan bent u niet meer verzekerd. Dat betekent dat u geen recht meer hebt op onder andere de vergoeding bij schade of een uitkering bij arbeidsongeschiktheid.

Proces bij betalingsachterstand

Proces bij betalingsachterstand (PDF)