Overlijden Jaap Kuiper

Jaap heeft aan de basis gestaan van de ontwikkeling van ons familiebedrijf Kuiper Verzekeringen en heeft de organisatie van klein kantoor uit laten groeien tot een zelfstandig, onafhankelijk verzekeringskantoor met meer dan 80 medewerkers. Zijn ondernemerschap, betrokkenheid en empathie hebben Kuiper Verzekeringen groot gemaakt. Hoewel hij de afgelopen jaren geen formele rol meer in de organisatie uitoefende, was hij tot voor kort dagelijks bij het wel en wee betrokken. Investeren in duurzame relaties, het verbinden van mensen en delen in wat je hebt, zijn zaken die hij ons heeft meegegeven. Jaap was een fijne, sociale en kundige werkgever die altijd begaan was met een ieder en zeker met zijn werknemers. Deze betrokkenheid, warmte en doortastendheid inspireerde ons en zal voor ons altijd een voorbeeld zijn. Wij zullen zijn gedrevenheid en passie voor onze organisatie, zijn familiebedrijf, enorm missen. Wij verliezen een groot ondernemer en een warme persoonlijkheid en oud-directeur.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar zijn vrouw Gea, de kinderen Jacco en Hanneke en Herbert en Danielle en de kleinkinderen Lieke, Lars, Sophie, Tim en verdere familie en dierbaren. Wij wensen hen heel veel sterkte toe om het grote verlies van Jaap te verwerken.

Wij vinden het fijn als u een reactie of herinnering wilt plaatsen op de online gedenkplaats van Jaap: www.memori.nl/jaap-kuiper

"Als een schip verdwijnt achter de horizon, is hij niet weg. We zien hem alleen niet meer."
Bekijk de rouwkaart