Omdat geen bedrijf gelijk is...

Advies of hulp nodig?

Wij bellen u zo spoedig mogelijk.

Bel mij

Cyber en Data Risks verzekering

Cyber en Data Risks verzekeringRisico's gebruik van de digitale snelweg

Door technologie kunnen we met elkaar in contact komen op manieren die nog niet zo heel lang geleden ondenkbaar waren. Met een druk op een knop maken we doktersafspraken, bestellen we eten, kopen we artikelen, betalen we met creditcards enz. We laten overal digitale vingerafdrukken achter. Bedrijven moeten doordrongen zijn van de risico’s die het verzamelen van al die persoonsgegevens met zich meebrengt. Zij bewaren en gebruiken een hoeveelheid onderling verbonden gegevens die exponentieel toeneemt. Aan hen is de wettelijke verplichting en de maatschappelijke taak om op een veilige manier met die gegevens om te gaan.

Cyber en Data Risks verzekeringSluwe en vindingrijke cybercriminelen weten vaker dan ooit sluiproutes te vinden. Wetgevers, burgers en ondernemers lijken altijd net een stap achter te lopen als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens.

Wet meldplicht datalekken per 1-1-2016
Wie persoonsgegevens verwerkt moet dat zorgvuldig doen en voor de beveiliging zorg dragen. Zowel private als publieke organisaties die persoonsgegevens verwerken zijn met ingang van 1 januari 2016 verplicht om inbreuken op de beveiliging te melden die leiden tot bijvoorbeeld diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens. Het doel van de meldplicht is om tot een betere bescherming van persoonsgegevens te komen.

Cyber en Data Risks verzekeringPer 1 januari 2017 heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (CBP) er een aantal bevoegdheden bij. De belangrijkste is wel de bevoegdheid om boetes uit te delen van 820.000 euro of 10% van de jaaromzet. In vergelijking met de voorgaande grens van 4.500 euro is dat een bedrag van materieel belang voor organisaties. De boetes worden uitgedeeld op het moment dat men niet heeft voldaan aan de verplichtingen in de wet of anderszins nalatig is geweest bij de verwerking van persoonsgegevens en het melden daarvan. Bijvoorbeeld als persoonsgegevens niet op een behoorlijke en zorgvuldige manier zijn verwerkt of langer worden bewaard dan noodzakelijk is, maar ook als de beveiliging niet deugt, het beheer van persoonsgegevens slecht is georganiseerd of gevoelige informatie over burgers (zoals hun politieke voorkeur of levensovertuiging) is misbruikt.

Preventief dienen organisaties ook al hun maatregelen te nemen. Zo moet elke organisatie kunnen aantonen dat ze voldoende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om een datalek te voorkomen.

Cyber en Data Risks verzekeringCyber & Data Risks verzekering
Een alomvattende benadering van privacybeveiliging is noodzakelijk om het risico van gegevensinbreuk en de schade na een inbreuk te beperken. Met een combinatie van best practices, verzekering en een responsplan kan de preventie van en de reactie op gegevensinbreuken strategisch worden benaderd. Uit de praktijk blijkt dat 100% beveiliging niet bestaat. Wel kunt u de risico’s met een Cyber en Data Risksverzekering verkleinen.

Wat dekt een Cyber & Data verzekering?

1)  Aansprakelijkheid

Privacy
Deze dekt de gevolgen van gestolen privacygevoelige gegevens:claims van individuele personen.
Cyber Digitale aansprakelijkheid
Als de website of e-mail onbedoeld het auteursrecht schendt, laster verspreidt of een virus bevat, dekt deze de hieruit voortvloeiende schade af.

2)  Eigen schade

Kosten inbreuk
Dekt o.a. de eigen kosten als gevolg van inbraak op uw systemen of data:
a. kosten van forensisch onderzoek naar oorzaak van Hacking of verlies van data;
b. kosten van communicatie met klanten, toezichthouders, justitie, creditmaatschappijen en andere belanghebbenden;
c. kosten voor extra klantenondersteuning, bijvoorbeeld het inschalen van een call center:
d. kosten van crisismanagement, reputatieherstel en pr-campagnes (PR-buro inschakelen)
e. civielrechtelijke boetes opgelegd door toezichthouders of instanties;
f. creditmonitoring en bewakingkosten van betaalkaarttransacties;
g. juridische kosten die gemaakt worden en notification costs.

Cyber en Data Risks verzekeringHacking
Dekt de schade veroorzaakt door hackers:
• reparatie, vervanging of herstel van websites, programma's of data;
• kosten van gestolen software of data;
• kosten van onderzoek en advies in systeembeveiliging.

Afpersing
Beschermt klant tegen de schade van hackers die uw website of data gijzelen. Het krijgen van bijstand van security-adviesbureau Net Diligence en eventueel betaald losgeld wordt vergoed.

Business interruption
Omzetverlies door cyberaanvallen.

De belangrijkste (preventieve) diensten die de verzekeraar biedt zijn o.a.:

  • Een GRATIS quick scan door een extern security bedrijf met o.a. internet check, check op batch management, systemen en netwerken etc. Dit alleen bij het afsluiten van de verzekering.
  • Een GRATIS check van de bewerkingsovereenkomsten in het kader van wet meldplicht datalekken.

 

Hoe kan ik een OFFERTE aanvragen?
Voor het kunnen verstrekken van een offerte hebben wij een een aantal gegevens van u nodig:

  • opgave hoedanigheid (activiteiten /werkzaamheden/branche);
  • opgave jaaromzet in €uro’s over de laatste 12 maanden;
  • volledige bedrijfsnaam met contactgegevens (w.o. e-mailadres waar wij de offerte naar toe kunnen sturen).

U mag deze gegevens mailen naar info@kuiperverzekeringen.nl, maar gezien de aard van de gegevens kunnen wij ons voorstellen dat u liever direct in contact komt met één van onze twee specialisten:

Wij helpen u graag!

TIP. Het Nationaal Cyber Security Centrum, onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, heeft "10 vuistregels voor veilig internetten" opgesteld. Klik hier om de vuistregels te lezen.

PERS

Artikel Leeuwarder Courant 04-10-2017: "Helft mkb'ers slachtoffer van digifraude"
Artikel Leeuwarder Courant 11-08-2017: "Kleine bedrijven onderschatten cyberwet"

Cyber en Data Risks verzekering   Cyber en Data Risks Verzekering