Boot­beveiliging

Als trotse eigenaar van uw vaartuig bent u natuurlijk zuinig op uw bezit. In onze polisvoorwaarden is echter niet voor niets een artikel gewijd aan zorgplicht, voldoende zorg en beveiliging.

Beveilig uw waardevolle bezit

In de basis komt het erop neer dat er van uw wordt verwacht, dat u als ‘goede huisvader' goed op uw (verzekerde) spullen past en dat u uw (verzekerde) eigendom(en) goed beveiligt. Dit geldt voor alle type schepen. De beveiligingsproducten die u gebruikt, moeten het SCM/ART-keurmerk hebben.

Als ervaren watersportspecialist weten wij dat open (trailerbare) boten, zoals sloepen, sportboten en visboten vaak om extra aandacht vragen. Niet alleen voor wat betreft een veilige ligplaats, maar ook qua mate van beveiliging.

Helaas ontbreekt nog altijd een goede, algemene regelgeving op dit gebied. Daarom adviseert Kuiper Verzekeringen dat u zich goed laat informeren en adviseren door een professioneel bootbeveiligingsbedrijf.