Aanbouw­verzekering watersport­bedrijven

Als watersportbedrijf bestaat een deel van uw werkzaamheden uit de aanbouw, verbouw en/of reparatie van pleziervaartuigen, zeiljachten, sloepen of schepen. Hierbij wordt niet alleen gewerkt aan het vaartuig, maar is er veelal ook sprake van testen, proefvaren en aflevering.

Kies de aanbouw­verzekering die bij u past

Met een aanbouwverzekering verzekert u zich tegen materiële beschadiging gedurende de periode dat een vaartuig in aanbouw is, wordt verbouwd of wordt gerepareerd. Naast materiële schade aan het vaartuig gedurende de aanbouw, verbouw of reparatie op de werf, is ook materiële schade aan objecten die bestemd zijn voor of deel uit gaan maken van het vaartuig verzekerd. Meeverzekerd is bovendien testen, proefvaarten, transport en aflevering van het vaartuig, maar ook de vergoeding voor het scheepsaandeel in hulploon, bergingskosten en/of averij grosse verminderd met eventuele onderverzekering. Verzekerd zijn de opdrachtgever, de mede- en onderaannemers, leveranciers en alle andere bij de bouw of reparatie betrokken partijen.

Vergelijkbaar met een reisverzekering kunt u kiezen voor een tijdelijke aanbouwverzekering voor de duur van een specifiek project of voor een doorlopende aanbouwverzekering waaronder al uw projecten vallen. Door onze jarenlange ervaring in de watersportbranche en het MKB heeft Kuiper Verzekeringen alle expertise in huis om u een kwalitatief hoogwaardig advies voor al uw verzekeringszaken te geven.