Zakelijke verzekeringen voor charterbedrijven in de watersport

In de watersportbranche wordt een speciale plek ingenomen door de chartervaart. Als eigenaar en/of exploitant van een zeil- of motorpassagierschip is er een breed scala aan risico’s die u kunt lopen. Speciaal voor charterondernemers in de watersport bieden wij ook een totaalpakket aan specialistische verzekeringen.

Kies de charter­verzekering die bij u past

Iedere charteronderneming is weer anders qua samenstelling, werkzaamheden, activiteiten, locaties, opslag, gebruik, etc. Goede bedrijfsverzekeringen zijn dan ook maatwerk. Laat u daarom goed door Kuiper Verzekeringen adviseren over de specialistische charterverzekeringen die het beste passen bij uw bedrijf.

Verzekeringspakket chartervaartuig

Een verzekeringspakket voor een chartervaartuig van Kuiper Verzekeringen bestaat uit verschillende mogelijke verzekeringen:

  • Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering voor schade veroorzaakt met het schip tijdens het varen;

  • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor schade veroorzaakt tijdens activiteiten op het droge, zoals bijvoorbeeld een etentje, wandeling, fietstocht, etc.;

  • Cascoverzekering voor schade aan het schip zelf;

  • Protection & Indemnity verzekering (P&I), die een complete dekking biedt voor onder andere aansprakelijkheid door bijvoorbeeld letselschaden van passagiers, bemanning en derden, aanvaringsschade die boven de cascowaarde uitkomt, opruimingskosten, milieuschaden, etc.

  • Passagiersaansprakelijkheidsverzekering, een ‘afgeslankte’ P&I-verzekering die een beperktere dekking biedt voor binnenlands gebruik;

  • Crew Insurance (conform MLC 2006), voor ziektekosten, repatriëring, en andere eisen uit de internationale marine wetgeving;

  • Verzuimverzekering, voor uw wettelijke loondoorbetalingsverplichting aan zieke werknemers;

  • (Internationale) Bedrijfsrechtsbijstand;

  • Charter Bedrijfsschadeverzekering, voor als uw inkomsten na een calamiteit (tijdelijk) stil komen te liggen, maar uw financiële verplichtingen zoals bijvoorbeeld salarissen doorlopen.

Laat u adviseren

Door onze jarenlange ervaring in de watersportbranche en het MKB hebben wij alle expertise in huis om u een kwalitatief hoogwaardig advies voor al uw verzekeringszaken te geven. Gezien onze intensieve contacten met Register Holland, BBZ en andere brancheorganisaties binnen de (zeilende) passagiersvaart kunnen wij u ook verder helpen binnen het woud van regelgeving waar u als charterondernemer van een motor- of zeilend passagiersschip mee te maken heeft.