Arbeids­ongeschiktheids­verzekering voor ondernemers

Iedereen is wel eens ziek. Ook u als ondernemer. Gelukkig gaat het niet altijd om levensbedreigende ziektes. Toch zijn er in Nederland zo’n 800.000 mensen arbeidsongeschikt en raakt zo’n 10% van alle ZZP’ers en ondernemers zelf arbeidsongeschikt. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering van Kuiper Verzekeringen beperkt u als ondernemer uw persoonlijke financiële risico’s.

Kies de arbeids­ongeschiktheids­verzekering die bij u past

Als u als ondernemer zelf arbeidsongeschikt wordt, heeft u (tijdelijk) geen of minder inkomen. Met een goede AOV-verzekering beperkt u de financiële risico’s. U kunt zich verzekeren voor kortdurende, maar ook voor langdurige of zelfs permanente arbeidsongeschiktheid die lang duurt.

Kortdurende arbeidsongeschiktheidsverzekering

De verzekering voor arbeidsongeschiktheid die kort duurt, geeft een uitkering voor het eerste jaar dat u arbeidsongeschikt bent. U krijgt dan maximaal 52 weken een uitkering. Hoe lang de uitkering precies duurt, hangt af van de periode van eigen risico, die u kiest. Kiest u bijvoorbeeld voor een eigen risico van vier weken? Dan krijgt u 48 weken lang een uitkering. We noemen deze verzekering eerstejaarsdekking, of rubriek A.

Langdurende arbeidsongeschiktheidsverzekering

De verzekering voor arbeidsongeschiktheid die lang duurt, geeft een uitkering voor de tijd na het eerste jaar dat u arbeidsongeschikt bent. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een uitkering tot uw pensioenleeftijd. De uitkering begint na een bepaalde tijd. Dit heet de wachttijd. U kiest de wachttijd zelf, maar u moet er wel op letten dat de wachttijd minimaal 52 weken moet zijn. Tijdens de wachttijd krijgt u dus geen uitkering. We noemen deze verzekering na eerstejaarsdekking, of rubriek B.