Bedrijfs­ongevallen­verzekering

Met een bedrijfsongevallenverzekering van Kuiper Verzekeringen zorgt u voor een eenmalige uitkering aan een werknemer (of zijn of haar naasten) die een arbeidsongeval krijgt en hierdoor blijvend invalide wordt of overlijdt.

Kies de bedrijfs­ongevallen­verzekering die bij uw organisatie past

Jaarlijks zijn in Nederland meer dan 200.000 werknemers betrokken bij een bedrijfsongeval. In bijna 2.500 gevallen is daarbij sprake van blijvend letsel, ziekenhuisopname of zelfs overlijden. In de Arbo-wet staan regels waaraan u zich als de werkgever moet houden om arbeidsrisico’s en ongevallen te voorkomen. Maar ook als u en uw medewerkers zich 100% aan de wet houden kunnen er ongelukken gebeuren. Dit kan grote gevolgen hebben voor zowel u als werkgever als voor uw medewerker.

Ongevallenverzekering voor bedrijven

Ook voor bedrijfsongevallenverzekeringen geldt dat er vele vormen en varianten zijn. Ieder weer met eigen dekkingen en specifieke voorwaarden. Met de jarenlange ervaring van Kuiper Verzekeringen begeleiden wij u graag door het aanbod van verzekeraars en kijken wij samen met u welke bedrijfsongevallenverzekering passend is voor uw organisatie.