Cyberverzekering en datariskverzekering

Driekwart van de ‘kleine’ ondernemers maakt zich weinig zorgen om hun digitale veiligheid. Toch is meer dan 50% van het MKB doelwit van internetcriminelen, met verlies aan omzet, klanten of bedrijfskansen als gevolg. Doordat grotere organisaties zich vaak beter beschermen, richten internetcriminelen zich juist op de kleinere bedrijven. Het voorkomen van cybercrime en het voldoen aan de wetgeving ligt grotendeels in uw eigen handen. Kuiper Verzekeringen adviseert u hier graag over.

Cybercrime voor velen nog iets ongrijpbaars 

Met termen als virus, phishing en spookfacturen zijn de meesten van ons wel bekend. Maar hoe staat dat met botnets, defacing of ransomware? Het zijn echter niet alleen de termen die van cybercrime iets ongrijpbaars maken. Als er bij de buren is ingebroken zijn de schade aan het pand en de gestolen goederen vrijwel altijd direct zichtbaar en bekend. Dit leidt vaak tot extra alertheid, beveiliging en andere preventieve maatregelen in de omgeving. Als diezelfde buren echter zijn gehackt dan is het maar de vraag of we daar iets van merken. Laat staan dat we iets te weten komen over de gevolgen ervan.

Algemene verordening gegevensbescherming

Beveiliging is niet alleen noodzakelijk, maar ook wettelijk verplicht. Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Hierin staat onder andere dat u moet kunnen aantonen welke organisatorische en technische maatregelen u heeft genomen om persoonsgegevens te beveiligen en dat u een protocol dient te hebben opgesteld voor de afhandeling van datalekken en beveiligingsincidenten. Het niet voldoen aan de wetgeving kan leiden tot boetes, schadevergoedingen en zelfs persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders. Om niet te spreken over reputatieschade.

Wat dekt een cyberverzekering en datariskverzekering?

Uit de praktijk blijkt dat 100% beveiliging niet bestaat. Wel kunt u de risico’s en de gevolgen daarvan verkleinen met een combinatie van best practices, een responsplan en een goede Cyberriskverzekering en Datariskverzekering. Deze verzekering dekt het volgende:

  • De aansprakelijkheid met betrekking tot bijvoorbeeld diefstal van privacygevoelige gegevens;
  • Het digitaal onbedoeld schenden van auteursrecht;
  • Het verspreiden van laster en virussen.

Daarnaast dekt deze verzekering de eigen schade door bijvoorbeeld inbraak op uw systemen of data. Hierbij kunt u denken aan kosten van forensisch onderzoek, extra communicatie naar klanten, kosten voor extra klantenondersteuning, civielrechtelijke boetes opgelegd door toezichthouders of instanties en juridische kosten. Maar ook kosten voor reparatie, vervanging of herstel van websites, programma's of data en kosten van onderzoek en advies in systeembeveiliging. Ook is er dekking voor kosten zoals het krijgen van bijstand van een security-adviesbureau, het eventueel betalen van losgeld en zelfs omzetverlies door cyberaanvallen.