Rechts­bijstands­verzekering bedrijven

De grote order van die nieuwe klant heeft u perfect op tijd geleverd. Maar dan blijft de betaling uit. Ondanks alle goede intenties aan beide kanten dreigt de uitdiensttreding van die medewerker toch uit te monden in een conflict. Dan is juridische hulp soms nodig. Met een Rechtsbijstandsverzekering Bedrijven van Kuiper Verzekeringen bent u verzekerd van professionele hulp bij juridische problemen waarmee u te maken kunt krijgen als ondernemer.

Professionele juridische hulp wanneer dat nodig is

Ook voor conflicten geldt vaak dat voorkomen beter is dan genezen. Met een goede rechtsbijstandsverzekering voor bedrijven kunt u daarom altijd bellen met juristen als u vragen heeft. Bijvoorbeeld als het gaat om werknemers en sociale wetgeving, contracten of verbintenissen met klanten, afnemers, opdrachtgevers en leveranciers, verhaal van letselschade en materiële schade, koop-, huur- en onderhoudscontracten van bedrijfsruimte, maar ook bestemmingsplannen en vergunningen.

Wanneer u juridische problemen heeft wordt u bijgestaan door een deskundige zoals een medewerker van de rechtsbijstandsverzekeraar of een onafhankelijke organisatie waaraan de uitvoering van de rechtshulp is overgedragen. De kosten van rechtshulp door de juristen en advocaten van de rechtsbijstandsverzekeraar zijn veelal zonder maximumbedrag verzekerd. Is het nodig om een procedure te voeren en kiest u voor rechtshulp van een andere partij? Dan worden de kosten vaak vergoed tot een maximumbedrag.