Transport­aansprakelijk­heids­verzekering

Als vervoerder bent u verantwoordelijk voor de goederen die u vervoert. Of deze van u of van iemand anders zijn. Als er tijdens het transport schade aan die goederen ontstaat, bent u bovendien misschien ook aansprakelijk. Met een transportaansprakelijkheids-, ook wel vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering genoemd, van Kuiper Verzekeringen verzekert u aansprakelijkheid voor schade aan de lading die u vervoert.

Transport­aansprakelijk­heids­verzekering die bij u past

Een transportaansprakelijkheidsverzekering is maatwerk dat geheel is aangepast aan uw bedrijf en uw werkzaamheden. Onder de standaard dekking vallen veelal de vervoerscondities die u met uw opdrachtgever heeft afgesproken en risico’s zoals schade door een ongeluk, diefstal, brand of explosie en schade door extra werkzaamheden die gedaan worden maar die niet onder de vervoersovereenkomst en de normale vervoerscondities (AVC/CMR) vallen. Aanvullende dekkingen kunnen worden afgesloten voor bijvoorbeeld vervoer dat u heeft uitbesteed, voor cabotage (volgens de regels van het land waarin het vervoer gebeurt) en specifieke, bijzondere ladingen zoals bijvoorbeeld levende dieren.

Niet te verwarren met goederentransportverzekering

Een transportaansprakelijkheidsverzekering is dus een aansprakelijkheidsverzekering voor wegvervoerders. Deze verzekering wordt soms wel eens verward met een goederentransportverzekering, wat een schadeverzekering is voor kopers en verkopers van goederen die vervoerd moeten worden. Ook daar kan Kuiper Verzekeringen u over adviseren.