Verzuim­verzekering

Iedereen is wel eens ziek. Ook u of één van uw medewerkers. Als een werknemer door ziekte niet kan werken, bent u wettelijk verplicht minimaal 70% van het loon door te betalen. Met een Verzuimverzekering van Kuiper Verzekeringen krijgt u grip op verzuim, beperkt u de financiële risico’s en zorgt u goed voor medewerkers en uzelf.

Onze verzuim­specialist­en geven u grip op verzuim

Bij ziekte gaat het gelukkig niet altijd om levensbedreigende ziektes. In bijna de helft van de situaties gaat het om griep of verkoudheid. Dit betekent gemiddeld echter toch al een afwezigheid van vier tot vijf dagen. In bijna een kwart van alle ziektegevallen gaat het om psychosociale klachten, zoals werkstress, emotionele belasting of ongepaste omgangsvormen. De gemiddelde afwezigheid is dan al snel twee maanden. De verzuimspecialisten van Kuiper Verzekeringen helpen u als werkgever grip te krijgen op verzuim:

  • Duidelijkheid over alle ingewikkelde wetgeving en materie rond verzuim, zodat u bewuste en onderbouwde keuzes kunt maken;

  • Samen met u creëren wij inzicht in de oorzaken van het verzuim;

  • Wij adviseren over preventie ter voorkoming en verlaging van het verzuim;

  • Wij zoeken voor u de juiste verzekeringen tegen scherpe premies;

  • U ontvangt via onze Verzuimdesk begeleiding bij individuele ziektemeldingen gedurende het proces.

Beperking van de financiële risico’s door een goede verzuimverzekering

Zoals vermeld: als een werknemer door ziekte niet kan werken, bent u wettelijk verplicht minimaal 70% van het loon door te betalen. Met een goede verzekering krijgt u hiervoor echter een vergoeding voor de duur van maximaal twee jaar (104 weken). U kunt hierbij ook (een deel van) de bijkomende kosten meeverzekeren, zoals werkgeverspremies en afspraken uit de collectieve arbeidsovereenkomst. Ook zijn er mogelijkheden om de terugval in inkomen voor uw werknemer na die 104 weken te beperken. Ieder bedrijf en dus ook ieder verzuimvraagstuk is echter uniek. Het kiezen van de juiste verzekering is dan ook maatwerk. Kuiper Verzekeringen adviseert u graag.