Werk­materieel­verzekering

Minigraafmachine of mobiele kraan op de bouwplaats? Vorkheftrucks of stapelaars in uw magazijn? Voor werkmaterieel geldt veelal hetzelfde als voor auto’s: u heeft erin geïnvesteerd, ze zijn noodzakelijk voor uw bedrijfsvoering en een ongeluk en/of schade zit in een klein hoekje. Met een goede werkmaterieelverzekering van Kuiper Verzekeringen verzekert u zich voor schade die u met het werkmaterieel aan anderen toebrengt en schade aan uw werkmaterieel zelf.

Wettelijke aansprakelijkheid (WA) is verplicht 

De Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen eist dat een eigenaar al zijn motorrijtuigen verzekert voor aansprakelijkheid. Hierbij wordt geen verschil gemaakt tussen de openbare weg of een privéterrein. Voor de wet is een motorrijtuig een voertuig of machine die zichzelf motorisch kan voortbewegen en een aandrijving op de wielen heeft. Met een werkmaterieelverzekering bent u daarom standaard verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid voor schade die met uw werkmaterieel aan anderen wordt veroorzaakt.

Kies de aanvullende dekkingen die bij u passen 

Net zoals bij een autoverzekering kunt u uw werkmaterieelverzekering uitbreiden met dekkingen die het beste passen bij uw situatie. De meest voor de hand liggende zijn daarbij de cascoverzekering voor schade aan uw werkmaterieel zelf en een schadeverzekering voor inzittenden. Daarnaast moet vooral ook worden gekeken naar specifieke aspecten zoals bijvoorbeeld uw werkzaamheden, de geografische locaties waar deze worden verricht en natuurlijk ook zaken als aanschafwaarde, dagwaarde, eigen risico, etc.