Transport is meer dan het vervoer zelf

Wanneer je besluit een product te vervoeren of te exporteren, moet het product natuurlijk ook nog op de goede plek terechtkomen. Tijdens het vervoer van goederen kan er namelijk van alles misgaan, van beschadiging tot aan diefstal of vertraging.

Heldere afspraken

Het gaat niet alleen om het transport zelf, maar ook zeker om de leveringsvoorwaarden, douane- en vrachtdocumenten, de opzet van het serviceapparaat en een belangrijke; de transportverzekering. De blokkering van het containerschip Ever Given in het Suezkanaal, in maart 2021, legde alle risico’s van het transporteren van goederen bloot, maar ook de enorme impact die een calamiteit kan hebben en: het belang van een (aanvullende) transportverzekering.

Soorten goederenvervoer

Voor het transporteren van goederen zijn er keuzes te maken tussen weg-, rail-, lucht- en zeevervoer. Welke keuze het beste is, is afhankelijk van het type goederen dat getransporteerd wordt. Luchtvervoer is de snelste manier, maar ook de duurste. Vervoer via de weg is praktisch, de goederen kunnen meteen op de juiste plaats afgeleverd worden. De meeste goederen worden over de zee vervoerd. De kans op schade is dan ook niet ondenkbaar. Diefstal en vertraging zijn al genoemd, maar ook een ongeval waarbij de lading wordt beschadigd door storm op zee is aan de orde. Denk hierbij aan de MSC Zoe die tijdens zwaar weer een deel van zijn deklast verloor.

Regels en conditiie

Aansprakelijkheidsverzekeringen van vervoerders dekken niet alle soorten schade en vaak is moeilijk vast te stellen wie uiteindelijk aansprakelijk is. Het is belangrijk om bij (internationale) handel duidelijke afspraken te maken over het moment waarop het risico van verlies, diefstal of schade aan de goederen overgaat van verkoper naar koper. Hiervoor zijn de ‘ICC Incoterms’ opgesteld. Dit zijn standaard leveringsvoorwaarden die gericht zijn op de verplichtingen van verkoper en koper, wie er zorg draagt voor de verzekeringen en vergunning, wie het transport verzorgt en tot waar, en wanneer de risico’s en kosten van de levering overgaan van de verkoper naar de koper.

Maak afspraken over aansprakelijkheid

Wanneer het vervoer van goederen over de weg de grens overgaat, gelden ook de regels van de CMR (Convention relative au contract de transport internationale de Marchandises par Route). De CMR is een verdrag wat internationale regels bevat over grensoverschrijdend vervoer en schrijft voor dat er een vrachtbrief moet worden gebruikt. Hierin staat vastgelegd dat de aansprakelijkheid van de vervoerder is beperkt tot een bedrag van omgerekend ongeveer tien euro per ontbrekende of beschadigde kilogram lading. Het hoeft geen betoog dat dit bedrag in veel gevallen niet de ‘lading’ dekt, immers de werkelijke waarde van de vervoerde goederen kan een veelvoud zijn van deze limiet. Een aanvullende transportgoederenverzekering is dan ook een absolute must.

Beperken en beheersen van risico's

Als u regelmatig handelt en goederen vervoert, zijn er altijd risico’s waar u rekening mee moet houden. Het is daarom raadzaam om de transportcondities goed te beoordelen en daarover in gesprek te gaan met uw verzekeringsadviseur.

Column:Jan Tiemen Bosma, Adviseur bedrijven bij Kuiper Verzekeringen (Ondernemend Friesland, 2021-07)