Het beste medicijn tegen verzuim zijn medewerkers die fluitend naar hun werk gaan

“Henk, je moet een goedkopere ziekteverzuimverzekering voor mij regelen!” klinkt het door de telefoon. Wanneer ik een paar dagen later op zijn bedrijf kom, toont hij de brief van zijn verzekeraar met daarin de aankondiging van een fikse premiestijging. Wat hij daarna laat zien is nog veel belangrijker. Op zijn beeldscherm zie ik een ziekteverzuimpercentage dat in drie jaren is gestegen naar bijna 10%... Gefrustreerd vertelt hij over de teruglopende arbeidsproductiviteit, de merkbaar slechtere werksfeer en dus hoogoplopende premies voor de ziekteverzuimverzekering.

Verder kijken dan alleen de verzekering en premie

Nadat hij uitgebreid zijn verhaal heeft gedaan, zeg ik dat we voor een echte oplossing verder moeten kijken dan alleen de verzekering en premie. Het beste ‘medicijn’ tegen verzuim is immers ervoor zorgen dat medewerkers fluitend naar hun werk gaan. En daarom moeten we:

  1. Uitzoeken waar de echte ‘verzuimpijn’ zit en wat daarvan de oorzaken zijn
  2. Structurele preventieve maatregelen inzetten
  3. ‘In control’ zijn én blijven bij verzuim
  4. En uiteraard de best mogelijke en passende ziekteverzuimverzekering vinden

De weken daarna hebben verzuimexperts van Kuiper Verzekeringen diverse gesprekken met deze ondernemer, zijn managementteam en medewerkers. Ze komen er samen achter dat de hoofdoorzaak ligt in het repetitief karakter van de werkzaamheden: langdurig dezelfde handelingen in productielijnen. Dit resulteert in fysieke klachten aan het bewegingsapparaat en mentale klachten voortkomend uit verveling en het ontbreken van uitdagingen.

Preventief stappenplan

Vervolgens wordt een preventief stappenplan opgesteld. Voor wat betreft het fysieke gaat het daarbij om het stimuleren van beweging tijdens werktijd en het faciliteren van sporten tijdens en na werktijd. De mentale aspecten worden aangepakt door individuele gesprekken met medewerkers en het samen opstellen van persoonlijke ontwikkelplannen.

Verzuimbewustzijn creëren

Ziektemeldingen worden vanaf dat moment gemeld bij één loket van Kuiper Verzekeringen. Individuele situaties worden persoonlijk en proactief begeleid door de verzuimexperts, waarbij alle betrokken voortdurend worden geïnformeerd. Zo blijft de werkgever bij lopende claims ‘in control’ en wordt ‘verzuimbewustzijn’ gecreëerd bij zowel werkgever als werknemers.

Passende ziekteverzuimverzekering

Dit alles gaat uiteraard ook gepaard met een beter passende, eigen ziekteverzuimverzekering van Kuiper Verzekeringen. Hierdoor wordt een claim niet alleen spoedig afgehandeld, maar ook snel uitbetaald. Onlangs keken we samen terug op de afgelopen periode. Voor het tweede jaar op rij is het verzuim gedaald naar slechts 1%! En oh ja… ik kon hem ook nog blij maken met een lagere premie voor komend jaar…

Column: Henk Riemersma, Specialist Inkomen & Verzuim bij Kuiper Verzekeringen (Ondernemend Friesland, 2019-03)