Directe Schadeafhandeling (DSA)

Vanaf 1 juli 2021 starten diverse verzekeraars met de Directe Schadeafhandeling (DSA) bij schade aan particuliere WA- of beperkt casco verzekerde personenauto’s.

Dit is een dienstverlening waarbij een verzekerde met een beperkte dekking zijn schade kan indienen bij zijn eigen verzekeraar. Om systeemtechnische redenen kunnen nog niet alle volmacht kantoren deze nieuwe vorm van dienstverlening aanbieden. Helaas geldt dat ook voor Kuiper verzekeringen. Onze verwachting is dat wij in het laatste kwartaal de Directe Schadeafhandeling kunnen aanbieden. Voor een nadere toelichting of voor een schademelding kunt u contact opnemen met onze schadeafdeling. Wij helpen u graag verder.