Verzekerbaarheid van risico’s

Verzekeraars stellen veel vragen aan onze klanten over de preventie binnen het onderdeel bedrijfsgebouwen. Hebt u de NEN-Keuring Electra al uitgevoerd en denkt u aan de verbeterpunten? Is de inbraak alarminstallatie aangepast vanwege de uitbreiding van het gebouw? Ondernemers vragen zich met regelmaat af waarom wij zo veel vragen stellen en alle risico’s in kaart willen brengen. Voor ons een reden om toe te lichten dat de kwaliteit van de genomen preventie altijd de verzekerbaarheid van het risico bepaalt.

Breng risico’s in kaart

Het merendeel van veel voorkomende risico’s kunnen wij uitstekend verzekeren, toch komt het wel eens voor dat wij meer tijd en aandacht nodig hebben voor een specifieke situatie. Een voorbeeld hiervan is het verzekeren van bedrijfsgebouwen waarop zonnepanelen zijn geïnstalleerd. Doordat er in de afgelopen jaren meerdere schadegevallen zijn geweest, zijn de richtlijnen in de loop der tijd strenger geworden. Zonnepanelen die op onjuiste wijze geïnstalleerd waren, isolatiemateriaal dat brandgevaarlijk bleek te zijn. Voorbeelden waar de verzekeraars van hebben geleerd. Wij spannen ons tot het uiterste in om deze specifieke risico’s verzekerbaar te houden en gaan altijd met de partijen om tafel om te kijken welke mogelijkheden er wél zijn.

Toegankelijkheid

Verzekeraars hebben verschillende mogelijkheden om met risico’s om te gaan die complex zijn. Kent de verzekeraar het risico wel goed genoeg om er een offerte voor af te geven? Zo nee, dan is het nodig meer informatie en data te verzamelen en te ontsluiten, bijvoorbeeld door het opbouwen van risicostatistieken en -classificaties. Een betere risicobeoordeling bij aanvang, maar ook tijdens de looptijd van de verzekeringen, kan de verzekerbaarheid verhogen. Bij een juiste inschatting wordt het risico voor de verzekeraars inzichtelijker en dit kan gunstig zijn voor het premieniveau en voorwaarden. Zonder een goede beoordeling ontstaat de mogelijkheid dat het risico niet meer verzekerbaar is. Deze ontwikkeling zien we voornamelijk bij brandverzekeringen, maar ook nieuwe risico’s zoals bij cyber- en datariskverzekering.

Risicomanagement prominent aandacht geven

Kuiper Verzekeringen vindt het daarom belangrijk het onderwerp risicomanagement prominent aandacht te geven in onze adviesgesprekken. Het inzichtelijk maken van de risico’s verdient aandacht, zodat schades zoveel mogelijk voorkomen worden en de verzekerbaarheid niet in het geding komt. Onze bedrijfsmatige adviseurs hebben een opleiding risicomanagement gevolgd om samen met de ondernemer de risico’s in kaart te brengen en in overleg, binnen de driehoek klant, verzekeraar en verzekeringsadviseur, relevante en realiseerbare preventieve maatregelen te treffen. Met een volledige inventarisatie geven wij niet alleen onze klanten, maar ook de verzekeraars een duidelijk inzicht in de aard van de risico’s. Dit biedt meer mogelijkheden ten aanzien van de inkoop van de benodigde zakelijke verzekeringen, zo gaan preventie en verzekering hand in hand.

Column:Bert Zwier, Adviseur Bedrijven bij Kuiper Verzekeringen (Ondernemend Friesland)