Bestuurders­aansprakelijk­heids­verzekering

Besturen is en blijft mensenwerk. Bestuurders, commissarissen of toezichthouders van een rechtspersoon – bijvoorbeeld een BV, NV, VOF, stichting of vereniging – zijn echter hoofdelijk aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit hun bestuurswerkzaamheden. Sterker nog: zij zijn zelfs aansprakelijk voor schade door fouten van hun medebestuurders.

Bestuurders­aansprakelijk­heids­verzekering die bij u past

Met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van Kuiper Verzekeringen beschermt u het privévermogen van bestuurders, commissarissen en toezichthouders tegen het risico dat zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor vermogensschade door fouten, verzuimen of nalatigheden bij het uitoefenen van hun functie.

Of u nu bestuurder bent van het bedrijf waar u werkt, commissaris of toezichthouder in een andere organisatie, of bestuurslid van een vereniging zoals een VvE; een goede bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is een belangrijke verzekering voor u! Samen met uw medebestuurders bent u immers hoofdelijk aansprakelijk voor uw eigen en elkaars functioneren. En het laatste dat u wilt is dat een eventuele aansprakelijkheid ten koste gaat van uw privévermogen.

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt veelal afgesloten door de rechtspersoon waarvoor de bestuurders de werkzaamheden verrichten. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen zijn er echter in veel soorten en maten. Daarom stemt Kuiper Verzekeringen de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af op de specifieke situatie en behoefte van de rechtspersoon en haar bestuurders, commissarissen of toezichthouders.

Valt niet onder de reguliere dekking van een particuliere of bedrijfs­aansprakelijk­heids­verzekering

Ten onrechte wordt wel eens gedacht dat bestuurdersaansprakelijk onder de reguliere dekking van een particuliere aansprakelijkheidsverzekering of een gewone bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering valt. Dit is echter niet het geval.