Wagenparkverzekering

Personenauto’s, bestelwagens, vrachtauto’s, aanhangers; ieder wagenpark is weer anders. Ook uw wagenpark heeft een unieke samenstelling, met eigen kenmerken, eigen gebruik en daardoor specifieke risico’s. U heeft erin geïnvesteerd, ze zijn noodzakelijk voor uw bedrijfsvoering en een ongeluk en/of schade zit in een klein hoekje. Daarom verzekert u ze goed en op maat met een wagenparkverzekering van Kuiper Verzekeringen.

Wettelijke aansprakelijkheid (WA) is verplicht

De Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen eist dat een eigenaar al zijn motorrijtuigen verzekert voor aansprakelijkheid. Met een wagenparkverzekering bent u daarom standaard verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid voor schade die met uw wagenpark aan anderen wordt veroorzaakt.

Kies de aanvullende dekkingen die bij u passen 

Net zoals bij een particuliere autoverzekering kunt u uw wagenparkverzekering uitbreiden met dekkingen die het beste passen bij uw situatie. De meest voor de hand liggende zijn daarbij de cascoverzekering voor schade aan uw wagenpark zelf en een schadeverzekering voor inzittenden. Daarnaast moet vooral ook worden gekeken naar specifieke aspecten zoals bijvoorbeeld uw werkzaamheden, de geografische locaties waar wordt gereden en natuurlijk ook zaken als aanschafwaarde, dagwaarde, eigen risico, etc.

Kuiper Verzekeringen biedt u daarbij volop flexibiliteit. Zo kunt u bijvoorbeeld per verzekeringscategorie – personen-, bestel- en vrachtwagens – kiezen uit een vaste premie of een bonus-malusregeling. Voor grotere wagenparken bieden wij ook de mogelijkheid van een zogenaamd ‘jaar-eigen-risico’.

Schade aan de lading of gereedschappen

Let op: schade aan lading en/of gereedschappen die worden vervoerd zijn niet (standaard) meeverzekerd op een wagenparkverzekering. Dit kan wel via een transportaansprakelijkheidsverzekering en/of een werkmaterieelverzekering.