Omdat geen bedrijf gelijk is...

Advies of hulp nodig?

Wij bellen u zo spoedig mogelijk.

Bel mij

Inkomensverzekering

InkomensverzekeringLoon doorbetalen bij ziekte

Als uw werknemers door ziekte niet kunnen werken, moet u wettelijk 70% van hun loon doorbetalen. Als u zich hiervoor verzekert, krijgt u een vergoeding voor maximaal 104 weken. U kunt zich ook verzekeren voor andere kosten die u moet doorbetalen, zoals werkgeverspremies. U kunt (een deel van) deze kosten meeverzekeren. U kunt vaak afspraken uit de collectieve arbeidsovereenkomst meeverzekeren.

Ook zijn er mogelijkheden de terugval in inkomen voor uw werknemer na 104 weken te beperken. Wij geven hierover graag advies.

InkomensverzekeringArbeidsongeschikt als ondernemer

Maar ook wanneer u zelf als ondernemer arbeidsongeschikt wordt, heeft u geen of minder inkomen. Met een AOV-verzekering krijgt u dan een uitkering. U kunt u verzekeren voor arbeidsongeschiktheid die kort duurt, of voor arbeidsongeschiktheid die lang duurt. Maar u kunt ook allebei de verzekeringen nemen. De verzekering voor arbeidsongeschiktheid die kort duurt, geeft een uitkering voor het eerste jaar dat u arbeidsongeschikt bent. U krijgt dan maximaal 52 weken een uitkering.

Inkomensverzekering en eigen risico

Hoe lang de uitkering precies duurt, hangt af van de periode van eigen risico, die u kiest. Kiest u bijvoorbeeld voor een eigen risico van vier weken? Dan krijgt u 48 weken lang een uitkering. We noemen deze verzekering eerstejaarsdekking, of rubriek A. De verzekering voor arbeidsongeschiktheid die lang duurt, geeft een uitkering voor de tijd na het eerste jaar dat u arbeidsongeschikt bent.

InkomensverzekeringWachttijd tot pensioenleeftijd

U kunt een uitkering krijgen tot uw pensioenleeftijd. De uitkering begint na een bepaalde tijd. Dit heet de wachttijd. U kiest de wachttijd zelf,maar u moet er wel op letten dat de wachttijd minimaal 52 weken moet zijn. Tijdens de wachttijd krijgt u dus geen uitkering. We noemen deze verzekering na eerstejaarsdekking, of rubriek B.

Inkomensverzekeringen

Wilt u meer weten over deze, of andere, inkomensverzekeringen? Neem dan contact met ons op. Wij staan u graag te woord.